ODENSE FJORD GUIDE

Her finder du en guide til Odense Fjord området. Download fjordkortet eller se cykelruter og seværdigheder i området. 

VELKOMMEN TIL ODENSE FJORD

Odense Fjord er et fantastisk sted at tage på tur. Fjordområdet byder på både skønne naturoplevelser og masser af seværdigheder og kultur. Og masser af steder til ophold og overnatning.

Du kan studere “Odense Fjord – kortet” og “Fjorden Rundt – cykel guiden” og få inspiration til dejlige ture i området og du kan læse om de forskellige oplevelser under “Kulturguiden”.

Tak

Der skal lyde en stor tak til alle de friluftsinteressenter, som har bidraget til kortet. Derudover rettes en tak til de fotografer, som har leveret mange af de flotte fotos til denne del af hjemmesiden:  Keld Skytte Petersen, Poul Bjerregaard, Kasper Wellendorph, Brian J. Mauritzen, Viggo Lind og colourbox.dk.

Landtangen på Vigelsø
Udsigt fra Vigelsø

HVOR MÅ DU VÆRE?

Man kan i vid udstrækning færdes frit i naturen, langs strande, i skove samt på veje og stier i det åbne land.
Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet flere foldere om adgangen til naturen. Vi har plukket de vigtigste bestemmelser:

Strande og klitfredede arealer

Strande og klitfredede arealer er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning, på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Undtagen er haver anlagt inden 1. januar 1916, havne og forsvarsanlæg. I perioden 1. april – 30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. På privatejede strande må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger.

Skove
Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres, og der må ikke opsættes ”usædvanlige” hegn omkring skove. Hunde skal føres i snor. I private skove må færdsel kun ske af veje og stier. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted indenfor 150 meter fra beboelses- eller driftsbygninger.
Organiserede aktiviteter, f.eks. afdelingens ture, kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30. Hvis man planlægger et offentligt arrangement, skal man søge ejerens tilladelse inden annonceringen.

Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Hunde skal føres i snor. Der er desuden adgang til hegnede, udyrkede arealer gennem låger, led og lignende, hvor der ikke er græssende husdyr. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgang i særlige tilfælde.

Veje og stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel. Kun i særlige tilfælde kan ejeren forbyde en sådan adgang med henvisning til mark- og vejfredslovens § 17. Det er muligt for ejeren ved skiltning lovligt at begrænse færdsel, f.eks. motortrafik eller ridning.

 

FRILUFTSAKTIVITETER

Odense Fjord byder på rig mulighed for forskellige friluftsaktiviteter. Se flere af mulighederne her:

Der er rige muligheder for lystfiskeri i Odense Fjord.

Odense Fjord byder på rige muligheder for lystfiskeri – især efter den smukke havørred. Fjorden anses af mange for at være en af Fyns bedste områder for havørred. Med sine mange gode fiskestrækninger er der plads til alle, uanset om du er begynder eller mere øvet. Knæk og bræk!
Gode fiskepladser
 • Gabet nord om Enebærodde: Havørred kan findes året rundt blandt de store sten i strømmen. Her er også mange hornfisk i maj-juli og det er et af Fyns bedste steder for natfiskeri.  
 • Lindø- Boels Bro: Vadefiskeri på strækket mellem Boels Bro og Lindø terminalen. Dalby Bugten: Der kan fanges havørreder i hele Dalby Bugt, især første spids på den østlige side (kaldet ”stenene”) er et hot-spot. 

Husk

 • Vær opmærksom på de fredninger der er i fjorden.
 • Fiskeri i den indre del af fjorden er forbudt fra 1. oktober til 1. lørdag i marts.
 • Du skal være i besiddelse af gyldigt fisketegn, når du fisker.
 • At respektere plante- og dyreliv mens du fisker. 

Havørred Fyn

Havørred Fyn er et tværkommunalt samarbejdsprojekt mellem de 10 kommuner på Fyn, Langeland og Ærø, der styrker havørredbestanden gennem udsætninger og forbedringer i vandløbene. Dette har resulteret i, at der i dag er mulighed for et enestående havørredfiskeri langs de fynske kyster. Læs mere om Havørred Fyn og mulighederne for at fiske havørreder i fjorden på www.seatrout.dk

Fjorden byder på mange gode fuglelokaliteter, som giver mulighed for store naturoplevelser.

Odense Fjord er meget lavvandet, og rummer mange småøer, odder og revler og her findes mange strandenge. Derfor byder fjorden på mange gode fuglelokaliteter, som giver mulighed for store naturoplevelser. På fjorden kan du bl.a. opleve kolonier af terner samt masser af pibeænder.

Ølund Inddæmningen

Nr. 1 på fjordkortet

Dette fantastiske 130 ha store naturområde er genskabt af Aage V. Jensens fonde. Området er en af Fyns bedste fuglelokaliteter, med mange ynglende fugle. Engene byder på store mængder af fugle året rundt. Du kan se masser af gæs, vadefugle og ænder, som blandt andet kan opleves fra de to fugletårne eller fra bilen! I træktiden raster her store flokke af bl.a. hjejle, lille kobbersneppe og kærløber.

Seden Strand

Nr. 2 på fjordkortet

Fra juli til august ligger der store flokke af knopsvaner i de lavvandede dele af fjorden. I denne periode skifter svanerne deres svingfjer og kan ikke flyve, hvilket gør dem meget sårbare for forstyrrelser. Om vinteren kan man opleve de smukke gulnæbbede sangsvaner her.

Fjordmarken

Nr. 3 på fjordkortet
Fjordmarken er et inddæmmet fjordområde med et spændende plante- og dyreliv. Tidligere var her landbrugsjord, men i dag er det et vådområde. Nyd udsigten fra dæmningen, eller følg stien langs afvandingsgrøften. 

Havørnen er tilbage

Et af de mest imponerende syn i dansk natur kan opleves ved Odense Fjord. Havørnene yngler på øen Leammer, og med lidt held kan du opleve den flere steder ved fjorden. 

Fjorden giver rigtig gode muligheder for en række aktiviteter på vandet.

Odense Fjord og Kertinge Nor er meget lavvandede områder, som giver rigtig gode muligheder for en række aktiviteter til vands – krydret med nogle store naturoplevelser.

Havkajakruter på fjorden

 • Rundt om Stige Ø. Fra broen ved udløbet af Odense Å, til Regattabygningen ved Odense Kajakklub. Turen er svær ved højvande. Længde: ca. 8 km.
 • Fjorden rundt. Fra Boels Bro via Enebærodde og Otterup lystbådehavn. Turen er for øvede og er bedst ved højvande. Pas på stærk strøm i Gabet. Længde: ca. 25 km.
 • Stige Ø til Klintebjerg (ikke markeret på kortet). Start og slut ved P-pladsen på Stige Ø. Længde: 6-7 km.

Surf, kano, SUP og jolle

 • Wind- og kitesurfing. Syd for Midskov ligger et område, som er velegnet til surfaktiviteter. 
 • Kanoer og SUP er særligt velegnede til sejlads i åer, men de kan også benyttes i den indre, sydlige del af fjorden og kanalstrækningen fra Odense til Klintebjerg.
 • Slæbesteder til mindre joller findes flere steder, bl.a. Stige Ø, hvor det er gratis. Husk maks. 6 knob i kanalen.

Sikkerhed

Tag højde for vind, vejr, årstid og egne færdigheder inden I tager ud. Benyt redningsvest, og medbring sikkerhedsudstyr og nødtelefon året rundt. Husk at tage hensyn til andre brugere af fjorden.

Området omkring fjorden har mange veje og stier, som fører til flotte udsigter og spændende oplevelser.

Fjorden byder på mange veje og stier, som fører dig rundt til flotte udsigter og spændende oplevelser. De regionale cykelruter er skiltede ruter på cykelvenlige veje og stier, som giver mulighed for at cykle fjorden rundt.

Munkebostien

Munkebostien er en 20 km lang vandre- og cykelsti, der går fra Odense Fjord til Kertinge Nor. Stien består af veje og trampestier og langs den finder du 15 informationstavler.

Fjordsporet fra Odense Havn til Klintebjerg 

Nyd den 11 km lange rute til fods eller på cykel. Undervejs kan du ved 10 infoposter scanne QR-koder og blive klogere på historie og natur langs kanalen og fjorden. Ruten følger den regionale cykelrute.

Fra Klintebjerg til Enebærodde 

Turen starter ved Klintebjerg Havn og går via Hessum og Hofmansgave til Enebærodde. Fra Klintebjerg kan du også tage et smut inden om herregården Østruplund og Østrup kirke. Fra Hessum kan du tage en afstikker til naturområdet ved Ølundgård [1] Inddæmningen.

Ruten fortsætter mod nord forbi Fjordmarken, som giver mulighed for en smuk 5 km rundtur til fods. Turen byder på masser af fugle og en række sjældne planter. Der er flere arter af orkidéer, og på dæmningen kan du se den smukke rosenkatost.

Lumby Inddæmmede Strand

Under den tyske besættelse i 1940-erne var danskernes frygt for at sulte stor, og rigsdagen vedtog at yde støtte til ny landbrugsjord. Ministeren sagde ja til at betale for at inddæmme Lumby Strand i Odense Fjord. Det danske hedeselskab omregnede madværdien af projektet til ”1 måneds forbrug af rugbrød for hele Fyns befolkning”.  

I dag er Lumby Inddæmmede Strand et område med marker og fin natur. Tag ud og gå en tur langs digerne og nyd synet ud over marker og Fjorden over mod Stige Ø og Vigelsø. Området ligger vest for Vigelsø og ruten er markeret med lilla.

Fjordområdet er én stor friluftslegeplads for børn og voksne.

Her findes alt hvad der skal til, for at give både børn, forældre og bedsteforældre masser af gode oplevelser i det fri.

Børneaktiviteter

 • Krabbefiskeri er sjovt i alle aldre. Det er bedst på steder med tang, sten og en bro, hvor børnene kan ligge og spotte krabberne. Tag til f.eks. Munkebo Havn, Klintebjerg, eller Stige Ø. Husk at spørge de lokale om lov, inden I slår jer ned.
 • Tag rulleskøjterne på og tag nogle omgange på asfaltbanen på Stige Ø. I kan også boltre jer på legebasen – og bagefter få en tiltrængt is ved Søpavillonen. Se Stige Ø. Nr. 7 på fjordkortet
 • Lav mad på bål – omkring fjorden er der flere bålpladser. Tag aftensmaden med, og lav den over bål. Det behøver ikke være et stort projekt, en simpel gryderet med pandekager til dessert er fabelagtigt. Husk at slukke bålet med vand når I går.
 • Byens Ø

Nr. 4 på fjordkortet

Midt i Odense Havn finder I Byens Ø, som er hjemsted for et væld af sjove aktiviteter for børn og unge. Her er der alt fra indendørs fodboldbane til minigolf, og beachvolley- og petanquebaner. Der er også mulighed for at udfordre sig selv på både rå parkour-baner og cross fit udstyr. De fleste aktiviteter er gratis. Her er også grill- og opholdsfaciliteter. 

Klik her og læs mere