TURE OG UDFLUGTSMÅL

Tag på udflugt et af de skønne steder i Nordfyns-, Kerteminde- eller Odense kommune. Her er der forslag til hvor turen kan gå hen, så pak termokanden, madpakken og kom ud i det fri.

MERE INSPIRATION

Her er flere links til natur og naturoplevelser.
Har du gode ideer til flere links, hører vi gerne fra dig

Naturstyrelsen https://naturstyrelsen.dk
www.friluftskortet.dk
www.naturnet.dk: guidede ture
Danmarks Naturfredningsforening
Skoven i skolen aktiviteter og opgaver til skolen og andre interesserede
Dansk Ornitologisk Forening side om fuglene i danmark
Øhavsstien er en vandresti omkring Det Sydfynske øhav. Her er i alt 200 km sti gennem det smukke landskab
Danmarks flora opslagsværk over planter
Inaturalist digitalt opslagsværk, planter, insekter, fugle, padder og pattedyr
Digiflora Svensk opslagsværk der har bestemmelsesnøgle og man kan vælge at bruge siden på dansk
Naturporten opslagsværk med beskrivelser af Danmarks dyr og planter
Naturbasen opslagsværk med observationer, indholdet skabes af brugerne. Der er god hjælp til at artsbestemme 
Naturguide Internetmagasin om Danmarksnatur
Dansk Entomologisk forening side om insekter

Turistkontorer og tilsvarende bred information
Nordfyns Turist: www.visitnordfyn.dk
VisitOdense (turistkontor): www.visitodense.com
Visit Fyns hjemmeside: www.visitfyn.com
Odense rundt https://odenserundt.dk/

Kommuner
Odense Kommune: www.odense.dk
Kerteminde Kommune: http://www.kerteminde.dk
Nordfyns Kommune: www.nordfynskommune.dk

Litteratur
Fynsk Natur – 17 ture i Fyns Amt, bog på 176 sider udarbejdet og udgivet af Fyns Amt
Kurt Due Johansen: Odense Fjord, udgivet af Dansk Ornitologisk Forening, Fynsafdelingen, 2006
Poul Henrik Harritz: Danmarks Fredede Områder, udgivet af Politikens Forlag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, 2001
Hans Rye: Fjorden Rundt, -en kultur-cykel guide, udgivet af Fjordens Dag, 2007
Bjarne Kim Pedersen: Rundt om Enebærodde, udgivet af Forlaget Ravnerock, 2008